Långviks hamn

Långvik på Möja byggs ut för att ta emot fler båtbesökare, med öns bästa utvecklingshamn byggs här 50m pontonbryggor och mycket extra service. En badstrand intill bryggan kommer att anläggas.
Läs mer…

Godkänt i steg två

Länk till central baltics webbsida
Läs mer…

3 myndigheter godkänner projekt SEASTOP

Fredag den 25 november fick projekt SEASTOP godkänd finansiering från både Länsstyrelsen och Landstinget i Stockholm.
Läs mer…

Modern Ports in Historic waters

Projektet är nu presenterat för Central Baltic på sekretariatet i Åbo
Läs mer…
Svenska English