Godkänt i steg två

Länk till central baltics webbsida
Läs mer…

3 myndigheter godkänner projekt SEASTOP

Fredag den 25 november fick projekt SEASTOP godkänd finansiering från både Länsstyrelsen och Landstinget i Stockholm.
Läs mer…

Modern Ports in Historic waters

Projektet är nu presenterat för Central Baltic på sekretariatet i Åbo
Läs mer…
Interreg Central Baltic European Regional Development Fund
Svenska English